Σχολιάστε

Vodpod videos no longer available.

Ya3e me, posted with vodpod

Advertisements

Εργασία 3: Τα Wikis στη μαθησιακή διαδικασία

Σχολιάστε

Το λογισμικό Wiki είναι ένας τύπος λογισμικού συνεργασίας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ενός συστήματος Wiki. Επιτρέπει στις ιστοσελίδες να δημιουργηθούν και να εκδοθούν μέσα από ένα κοινό web browser.  Εφαρμόζεται συνήθως ως server-side script που τρέχει σε έναν ή περισσότερους web servers, με το περιεχόμενο να αποθηκεύεται γενικά σε κάποιο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, αν και μερικές εφαρμογές χρησιμοποιείται αντί για αυτό το σύστημα αρχείων (file system) του server.  Σε ένα wiki, διάφορα άτομα μπορούν να γράφουν μαζί.  Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Αν ένα άτομο κάνει κάποιο λάθος, το επόμενο μπορεί να το διορθώσει. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην σελίδα, πράγμα που επιτρέπει την συνεχή βελτίωση και ενημέρωση.  Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχουν κανόνες εγκυρότητας των πληροφοριών αφού ο κάθε χρηστής μπορεί να αλλάξει τις πληροφορίες που μπορεί αν πρόσθεσε κάποιος άλλος χρηστής.  Μερικοί τρόποι που θα χρησιμοποιούσα τα εργαλεία wikis στην τάξη μου είναι για την επεξεργασία ενός σχεδίου εργασίας κατανεμημένο σε ομαδικές δραστηριότητες-ενότητες-σελίδες, για μια ομαδική συγγραφή ενός παραμυθιού με εικόνες, κείμενα, συνδέσμους, για ομαδική δημιουργία ενός κόμικς με τοποθέτηση εικόνων και λεζάντας και για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με εικόνα, κείμενο, βίντεο, αρχεία με προτεινόμενες δραστηριότητες.  Όσον αφόρα την παιδαγωγική αξιοποίηση των wikis θα χρησιμοποιούσα κάποιους περιορισμούς όπως για παράδειγμα ποιοί θα ήταν οι επεξεργαστές του wiki. Θα το είχα ανοικτό μόνο στους μαθητές μου, έτσι ώστε να είναι καθαρά δουλειά της τάξης και να φαίνονται οι προσπάθειες των συγκεκριμένων παιδιών. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλη τάξη, θα το «άνοιγα» κατά κάποιον τρόπο. Επίσης σε περίπτωση δημιουργίας ομαδικών εργασιών, θα έδινα δυνατότητα μόνο στη συγκεκριμένη ομάδα να επεξεργάζεται και να σχολιάζει τη σελίδα της, και ύστερα να το «ανοίξω» προς όλους τους μαθητές της τάξης: να βλέπουν και να σχολιάζουν στις σελίδες.

 Πατήστε εδώ

Εργασία 2 – RSS

Σχολιάστε

To RSS Feed Reader προέρχεται από τον Αγγλικό όρο Really Simple Syndication –  Πολύ Απλή Διανομή είναι μία μέθοδος ανταλλαγής ψηφιακού πληροφοριακού περιεχομένου διαμέσου του διαδικτύου, στηριγμένη στην πρότυπη, καθιερωμένη και ευρέως υποστηριζόμενη γλώσσα σήμανσης XML. Για να μπορεί ένας συνδρομητής να ενημερώνεται από τις ιστοσελίδες που υποστηρίζει το RSS θα πρέπει να γίνει συνδρομητής στην υπηρεσία της ιστοσελίδας που θέλει να ενημερωθεί. Tο RSS Feed Reader λειτουργεί ως μια ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες της να γίνουν αναγνώστες μιας κεντρικής ιστοσελίδας (RSS Reader) μέσο της οποίας μπορούν να ενημερώνονται και να λαμβάνουν νέα άλλων ιστοσελίδων της επιλογής τους όπως blogs, podcasts κ.α

Ένα πλεονέκτημα του RSS είναι ότι αποδέκτες του περιεχομένου που διακινείται γίνονται μόνο εκείνοι οι χρήστες που έχουν επιλέξει να δέχονται ενημερώσεις από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και αποτελεί ένα πολύ καλό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών αφού μπορούν να ψάξουν με λέξεις -κλειδιά θέματα που τους αφορούν μέσο του RSS «αναγνώστη», με τρόπο πολύ εύκολο και γρήγορο εξοικονομώντας χρόνο κατά την αναζήτηση και ανάγνωση πληροφοριών. Οι πληροφορίες στοιχειοθετούνται πολύ οργανωμένα. Οι πληροφορίες οργανώνονται για μετέπειτα χρήση (social bookmarks και tags –επεξεργασία εξατομικευμένων ετικετών). Ο ‘αναγνώστης’ δημιουργεί ένα ξεχωριστό αρχείο για κάθε ετικέτα που δημιουργείται. Επίσης μπορεί να προσθέτει αστέρια (Add a Star), για πιο αναλυτική ανάγνωση και χρήση, στα posts τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκείνον (κάνει δηλαδή ένα είδος επισήμανσης). Μπορεί μετά  να τα βρίσκει στο Starred Posts  εύκολα και γρήγορα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι όσον αφορά το μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωπικό ιστολόγιο των μαθητών όπου θα αποτελεί συγκεντρωτική συλλογή της εργασίας τους, και μέσο αυτού θα μπορούν να ελέγχουν το περιεχόμενο τους λαμβάνοντας σχόλια. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια εύκολη αναφορά για τις εργασίες και για την πρόοδο των παιδιών όπου θα ενημερώνονται γονείς και εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα, RSS Feeds στο μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν δεν έχουν προσωπικά ιστολόγια, ενθαρρύνοντας έτσι τους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους Google Reader λογαριασμό όπου αυτό πραγματοποιείται μέσα από αρκετή ενημέρωση και εξειδικευμένη έρευνα σε διάφορα θέματα. Τέλος το RSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα για Feeds, για ειδησεογραφικά Feeds , για Feeds ιστολογιών , για Feeds ομάδων ,για διάφορα ενημερωτικά Feeds , για Bookmarks και Twitter καθώς και για να δημιουργήσουν οι μαθητές RSS Feed για τον εαυτό τους.

 

 

Εργασία 1

Σχολιάστε

Κατά την γνώμη μου το web 2.0 είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες, να γράψουμε, να διαβάσουμε για διάφορα θέματα που αναρτούνται σε αυτό, να συνεργαστούμε σε διάφορα θέματα και τέλος να το χρησιμοποιήσουμε σαν διδακτικό εγχειρίδιο στον επαγγελματικό μας τομέα. Όσον αφορά τα εργαλεία του ιστού επιδρούν θετικά χρησιμοποιώντας τα αφού είναι ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες, διευθύνσεις, συνδέσεις, φωτογραφίες, βίντεο κ.α που είναι απαραίτητα για την οποιαδήποτε αναζήτηση. Επίσης προωθούν την συλλογική εργασία και προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν σύντομα μηνύματα και να λαμβάνουν μηνύματα άλλων χρηστών της υπηρεσίας.

Με την προσπάθεια των ΗΠΑ να εγκρίνουν τα νομοσχέδια SOPA και PIPA τον Ιανουάριο του 2012 όπου ήταν για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και για την αντιμετώπιση της πειρατείας, διαφωνώ με την έγκριση αυτή, γιατί με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούμε να κατεβάζουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, ταινίες , δεν θα μπορούμε να ανταλλάζουμε εικόνες .Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες παραγωγής περιεχομένου χάνουν αρκετά χρήματα και είναι ένας από τους λόγους που θέλουν να κλείσουν τις ιστοσελίδες που περιέχουν δικό τους υλικό.  Δεν θα υπάρχει το facebook το twitter και δεν θα μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους από άλλες χώρες και θα αλλάξει τελείως η καθημερινότητά μας γιατί αυτά είναι   μέρος της ζωής μας. Αν κλείσουν μεγάλες εταιρείες στο διαδίκτυο τότε ο περισσότερος κόσμος θα μείνει χωρίς δουλειά με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία και να αρχίσουν τα προβλήματα. Στην σημερινή εποχή η τεχνολογία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα όπου ο άνθρωπός ότι δουλειά και αν κάνει θα χρειαστεί το διαδίκτυο. Ως χρήστες έχουμε και εμείς τα δικά μας ψηφιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις . Να μπορούμε να έχουμε ελευθερία λόγου να μοιραζόμαστε πληροφορίες και δεδομένα με άλλους . Επίσης μπορούμε να κατεβάζουμε ότι υλικό χρειαζόμαστε αλλά να λέμε από που το κατεβάσαμε και ποιού είναι, να σεβόμαστε τους άλλους χρήστες, να μπορούμε να σχολιάζουμε και να κρίνουμε αυτά που γράφουν οι φίλοι μας ή οι συνάδελφοι μας, να μπορούμε να εκφέρουμε την γνώμη μας.

 

Σχολιάστε

chelonama

Μάλιστα! Συμβαίνουν και αυτά. Οι διάσημοι, πάντα είναι στα φώτα της δημοσιότητας: παντρεύονται; χωρίζουν; ντύνονται; Ακόμα και το ντύσιμο τους σχολιάζεται, κυρίως όταν είναι κακοντυμένοι! Εσύ, έχοντας ένα κριτικό βλέμμα, κοίταξε αυτές τις στυλιστικές επιλογές των διάσημων (που τελικά μπορεί να έγιναν διάσημοι για αυτές!) και αν έχεις χρόνο, μοιράσου μαζί μας τις απόψεις σου για τις επιλογές αυτές. Υπάρχουν κάποιες που σε εκφράζουν; Γιατί; Εσύ γιατί τους θεωρείς κακοντυμένους; Μπορεί αυτό να σε βοηθήσει…
Just look….

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Σχολιάστε

chelonama

Σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, αποτελεί ο τρόπος που ντύνεται. Πιστεύεται ότι στηριζόμενοι στην ενδυμασία, μπορούμε να κατανοήσουμε σε μεγάλο βαθμό, πάρα πολλά στοιχεία από την προσωπικότητα και το χαρακτήρα των άλλων.

Από τα ρούχα κάποιου, συνήθως φαίνεται το επάγγελμα που ασκεί αλλά και η ιεραρχία στην οποία είναι τοποθετημένος στα πλαίσια της εργασίας του. Ο παπάς για παράδειγμα, διαρκώς φορεί το ράσο του, ενώ και ένας στρατιωτικός ή αστυνομικός, περνά μεγάλο μέρος μέσα στη στολή του, έχοντας στους ώμους του και τα διακριτικά του βαθμού του.

Η ιατρική μπλούζα του γιατρού, προδίδει παράλληλα με το επάγγελμα και το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο αυτού που τη φορεί. Η εργατική φόρμα εκείνου που κάνει χειρονακτική εργασία, δεν παραπέμπει όμως σε ανάλογου επιπέδου μόρφωση.

Η ακριβή και επώνυμη ενδυμασία του γείτονά μας ή του ανθρώπου που συναντάμε τυχαία στο δρόμο, καθρεπτίζει την οικονομική επιφάνεια και την υψηλή ίσως κοινωνική του τάξη, πράγμα…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 584 επιπλέον λέξεις

Τι χρώμα σας ταιριάζει αναλογα με το ζώδιο σας..

3 Σχόλια

ΚΡΙΟΣ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Προτιμάτε χρωματικούς συνδυασμούς σε τόνους του απαλού κόκκινου. Το κόκκινο είναι χρώμα που κρύβει δύναμη και περνά στους άλλους: το μήνυμα πως έχουν να κάνουν με προσωπικότητα που έχει να δώσει πολλά. Δίνετε ξεκάθαρα το στίγμα σας στους ανθρώπους του περιβάλλοντος σας και το σίγουρο είναι πως θα τους κάνετε να ακούσουν ό,τι έχετε να τους πείτε.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Το ντύσιμο σε αυτούς του χρωματισμούς λειτουργεί για εσάς σαν μανδύας θάρρους. Αν και από τη φύση σας δύσκολα εμφανίζεστε διστακτικοί, με αυτό το χρώμα είναι σίγουρο πως θα κάνετε τη διαφορά!

ΤΑΥΡΟΣ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Τα χρώματα που ταιριάζουν σε έναν Ταύρο είναι οι σκούρες και οι ανοιχτές αποχρώσεις του πράσινου. Συνδυάζοντας ρούχα σε διάφορους τόνους αυτού του χρώματος καταφέρνετε να βγάλετε προς τα έξω την εικόνα ενός χαλαρού και άκρως ευχάριστου ανθρώπου, γεγονός που, σε συνδυασμό με το δυναμικό χαρακτήρα σας, σας επιτρέπει να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να πάρετε τους ανθρώπους του περιβάλλοντος σας με το μέρος σας.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Αυτό που καταφέρνει το πράσινο χρώμα στην ψυχοσύνθεση ενός Ταύρου είναι να τον κάνει να αισθανθεί και αυτός με τη σειρά του πιο άνετα, δίνοντας του δυνατότητα να εκδηλώσει μια πιο κοινωνική συμπεριφορά και να είναι πιο διαλλακτικός στις καθημερινές συναλλαγές του.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Το ζώδιο των Διδύμων είναι αναμενόμενο, ως δισυπόστατη προσωπικότητα, να μη μένει μόνο σε ένα χρώμα. Ωστόσο, ένας συνδυασμός με ρούχα σε χρώμα λευκό και απαλό πορτοκαλί αποπνέουν ένα αίσθημα άνεσης αλλά και μυστηρίου. Το λευκό είναι χρώμα που ταιριάζει σχεδόν παντού, προσφέροντας έναν τόνο αισιοδοξίας και χαλαρότητας, ενώ το πορτοκαλί κεντρίζει τη φαντασία πως υπάρχουν αρκετά ενδιαφέρουσες πτυχές του χαρακτήρα που αξίζει κάποιος να ανακαλύψει.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Ο χρωματικός αυτός συνδυασμός σάς επιτρέπει να ενισχύσετε τη δημιουργικότητα που διαθέτετε ως ζώδιο. Ικανοποιείτε την ανάγκη σας να δείξετε στους άλλους πως η πρωτοτυπία δεν είναι άγνωστη λέξη για εσάς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Σε έναν Καρκίνο ταιριάζουν τα γήινα χρώματα όπως το ανοιχτό καφέ ή το απαλό πράσινο. Ρούχα σε τέτοιους συνδυασμούς δείχνουν πως έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν ήρεμη και αρκετά ώριμη προσωπικότητα. Δίνετε στους άλλους να καταλάβουν πως δεν είστε άνθρωποι των άκρων αλλά ξέρετε να κυνηγάτε αυτά που θέλετε.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Τα γήινα χρώματα που προτείνουμε στον Καρκίνο να φορέσει τον κάνουν να αισθάνεται πως μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις καταστάσεις και να μην προκαλέσει εχθρικά συναισθήματα.

ΛΕΩΝ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Το ζώδιο του Λέοντα «πάει γάντι» με το έντονο πορτοκαλί. Ρούχα σε τέτοιο χρώμα, όπως οι αέρινες λινές πουκαμίσες τώρα το καλοκαίρι, δίνουν έναν αυτοκρατορικό αέρα στους Λέοντες, που μεταδίδουν στους άλλους το μήνυμα πως όταν είναι παρόντες (ως Λέοντες) το παιχνίδι περνά αυτομάτως στα χέρια τους.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Το πορτοκαλί χρώμα κάνει ένα Λέοντα να αισθάνεται όμορφα, τονώνοντας ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθηση του. Σας δίνει την αίσθηση πως εκπέμπετε μια λάμψη που είναι αδύνατον να μην τραβήξει τα βλέμματα των άλλων.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Εσείς οι Παρθένοι επιλέγετε χρώματα που δεν τραβούν πολύ την προσοχή και κάποιες φορές ίσως περάσουν και αδιάφορα. Τέτοια χρώματα είναι το λαδί ή το απαλό καφέ. Το μήνυμα που περνάτε με μια τέτοια επιλογή είναι πως δεν επιθυμείτε να βρίσκεστε σε χώρους όπου κυριαρχούν οι εντάσεις, από τη στιγμή μάλιστα που διακρίνεστε από διαλλακτικότητα και συμβιβασμό.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Η ιδιότητα του χαρακτήρα που τονίζεται σε μία Παρθένο με αυτά τα χρώματα είναι ένα αίσθημα δύναμης και πυγμής που, τις περισσότερες φορές, το έχει ανάγκη επειδή είναι αυτό που του λείπει μπροστά σε δυσκολίες και εμπόδια.

ΖΥΓΟΣ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Σε ένα Ζυγό ταιριάζει σίγουρα το αρμονικό λευκό αλλά και το απαλό λιλά, που δίνει στους γύρω ένα έντονο αίσθημα αισιοδοξίας και γλυκύτητας. Το ζητούμενο είναι να κάνετε τους άλλους να αισθάνονται πως έχουν απέναντι τους έναν άνετο και ανοιχτόκαρδο άνθρωπο που δεν θα τους αντιμετωπίσει εγωιστικά.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Ένας Ζυγός θέλει να αισθάνεται όμορφος και να δείχνει στους άλλους πως η καλή αίσθηση του γούστου που διαθέτει είναι πραγματικά αξεπέραστη. Τέτοιου είδους χρωματικοί συνδυασμοί ευκολότερα τονίζουν την καλή διάθεση και τη θετική σκέψη του, επιτρέποντας του να περάσει τα μηνύματα του.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

 Χρώμα που σας ταιριάζει: Σε ένα Σκορπιό δεν θα μπορούσε να ταιριάξει κανένα άλλο χρώμα πέρα από το καυτό κόκκινο. Αυτό που καταφέρνει είναι να «ξυπνήσει» και στους άλλους το ίδιο πάθος και τον ίδιο αισθησιασμό που κυριαρχούν στο δικό του μυαλό, αίσθηση με τρομερή επίδραση κυρίως στα άτομα του αντίθετου φύλου.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Το βαθύ κόκκινο, πέρα από τον έντονο ερωτισμό που διαθέτει, είναι ένα αυτοκρατορικό χρώμα. Αυτό σημαίνει πως ξυπνά μέσα σας ένα έντονο αίσθημα ανωτερότητας που, σε συνδυασμό με το χαρακτήρα σας, σας κάνει ακαταμάχητους.

ΤΟΞΟΤΗΣ

 Χρώμα που σας ταιριάζει: Οι Τοξότες δείχνουν υπέροχοι με ρούχα σε σκούρους μοβ ή μπλε χρωματισμούς. Αυτά τα χρώματα μπορούν άνετα να τα συνδυάσουν και με το επιβλητικό μαύρο και γι’ αυτό ακριβώς η εμφάνιση ενός Τοξότη είναι πραγματικά εντυπωσιακή όταν έχει να κάνει με επίσημο ένδυμα.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Οι χρωματισμοί αυτοί αυξάνουν κατά πολύ το κύρος ενός Τοξότη κι αυτό είναι κάτι που ένας Τοξότης αισθάνεται πως το έχει απόλυτη ανάγκη προκειμένου να προωθήσει τα σχέδια του όπως ακριβώς εκείνος τα έχει συλλάβει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Στον Αιγόκερω επιβάλλονται οι συνδυασμοί με φωτεινά χρώματα όπως το κίτρινο ή το ανοιχτό πράσινο. Πέρα από το γεγονός ότι το καλοκαίρι αυτά τα δύο είναι πάντα στη μόδα, ένας Αιγόκερως έχει αρκετό στιλ για να τα κάνει να φαίνονται ακόμη πιο όμορφα πάνω του.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Τα φωτεινά χρώματα είναι απαραίτητα σε έναν Αιγόκερω διότι είναι ένας από τους λίγους τρόπους που του επιτρέπουν να αισθανθεί πιο χαλαρά και άνετα. Ένα όμορφο, άνετο και κυρίως φωτεινό ρούχο καταφέρνει να βγάλει από μέσα του κάθε θετικό συναίσθημα του.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Σε έναν ακούραστο αναζητητή, όπως ο Υδροχόος, είναι λογικό να ταιριάζουν χρώματα σε αποχρώσεις του καφέ και του μπεζ. Ο Υδροχόος είναι ζώδιο που τραβά την προσοχή με την άκρως ενδιαφέρουσα προσωπικότητα του και δεν έχει ανάγκη τους έντονους ή περίεργους χρωματικούς συνδυασμούς στα ρούχα του.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Αυτό που χρειάζεται ένας Υδροχόος είναι καθαρό μυαλό και την ικανότητα να προσαρμόζεται σε όλα τα πεδία, ώστε να προχωρά απερίσπαστος στις αναζητήσεις του. Τα χρώματα αυτά λοιπόν του το προσφέρουν απόλυτα.

ΙΧΘΥΕΣ

Χρώμα που σας ταιριάζει: Χρώματα που δείχνουν ευαισθησία και ανάγκη για επικοινωνία είναι το απαλό ροζ, το λευκό και το θαλασσί. Ως ζώδια του νερού, τους ταιριάζουν χρώματα της θάλασσας, που παραπέμπουν στην επαφή μεταξύ των ανθρώπων.
Ιδιότητα που ενισχύεται: Τα απαλά αυτά χρώματα ενισχύουν στους Ιχθύς το συναίσθημα πως τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Κάτι τέτοιο τους επιτρέπει να αναρρώνουν γρηγορότερα από τις απογοητεύσεις που πιθανόν να τους επιφυλάσσει η ζωή.

Older Entries